Dla firm

Specjalistyczne kursy - standardowe i z negocjowanym programem

LAW           — dla praktyków, aplikantów i studentów prawa/ administracji - poziom średnio-zaawansowany (I) i zaawansowany (II)

BUSINESS — dla studentów kierunków ekonomicznych, pracowników firm i instytucji administracji państwowej — tematyka ekonomiczna, prezentacje, negocjacje i rozmowy handlowe, rekrutacja, wybrane zagadnienia marketingu i zarządzania, HR, CSR, etc. Program i podręcznik jest dobierany do danej grupy i każdorazowo nieco się różni. Jeśli uczestnicy planują zdawać egzamin BEC Vantage lub Higher, wtedy w programie zostaje wydzielony czaas na przedstawienie formatu i trening przed-egzaminacyjny.

Egzaminy — język specjalistyczny

LAW: ILEC TOLES;   BUSINESS:  BEC Preliminary,  Vantage, HIgher   FINANCE: Cambridge English: Financial   WORK & STUDY: IELTS - General  & Academic  

 APTIS  —  test diagnostyczny

Ekspresowo, w Twojej firmie, on-line, wyniki po 3 dniach. Nowoczesny system oceny języka z myślą o zróżnicowanych potrzebach organizacji i kandydatów do pracy. Szybka ocena pracownika lub kandydata. Elastyczny - wybór testowanych sprawności językowych. Sprawdza i motywuje. 

Więcej na British Council

* Z badań Millward Brown wynika, że ponad 90% polskich firm sprawdza poziom języka kandydatów deklarowany w CV. Wśród dużych firm aż 67% wymaga Certyfikatów - najczęściej CAMBRIDGE - jako rzetelnego i obiektywnego miernika. APTIS powstał po to, aby precyzyjnie i szybko zbadać znajomość języka, gdy Certyfikatu brak. To opcja szybka, elastyczna i równie godna zaufania.