Cennik Egzaminów Cambridge na 2016

                       Exam type                            

               Fee Pb/Cb1                

FCE for Schools

   610  zł

FCE

   610  zł

CAE

   630  zł

CPE

   650  zł

BEC Preliminary

   370  zł

BEC Vantage

   620  zł

BEC Higher

   690  zł

IELTS

   720  zł

ILEC/ICFE

   690  zł

TOLES Foundation

   520  zł

TOLESS Higher

   620  zł

TOLES Advanced

   730  zł

APTIS

Zależy od specyfikacji

Pb – paper based

Cb – computer based