ACADEMIC CONVERSATION

specjalistyczny

NA ZAMÓWIENIE

 

 Język specjalistyczny dla kadry akademickiej:  wykładowców, doktorantów, itp.   

W zamyśle ma stanowić przygotowanie do m.in. prowadzenia zajęć z  przedmiotu w języku angielskim. 

Zapewnia dużą porcję konwersacji — dyskusji na różnorodne, akademickie tematy.

Rozwija słownictwo i frazeologię potrzebną do efektywnego uczestnictwa w debatach.

Pomoże sprawnie i efektywnie posługiwać się językiem na wykładach  i konferencjach zagraniczn

Części składowe to m.in. :

  • zajęcia  warsztatowe z  pisania tekstów naukowych w języku obcym — zasady specyficzne dla rynku anglojęzycznego

  • przygotowywanie streszczeń i artykułów do pism fachowych (w razie potrzeby)

  • przygotowanie i wygłaszanie prezentacji
  • uczestniczenie w dyskusjach — reguły anglosaskie i odpowiednie funkcje językowe
  • harmonijne rozwijanie wszystkich pozostałych sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, praca nad wypowiedzią, umiejętnościami emisji głosu, praca nad mową ciała, oswajanie tremy przed wystąpieniami w j. obcym.

Zapewniamy możliwość uzyskania certyfikatu językowego-wewnętrznego  lub MIĘDZYNARODOWEGO Certyfikatu Cambridge.

Cel: zdobycie nowych umiejętności językowych, podniesienie kwalifikacji – opanowanie języka w stopniu umożliwiającym skuteczne prowadzenie zajęć i podtrzymywanie kontaktów zagranicznych.

Po więcej szczegółów - prosimy o kontakt z BIUREM ELC za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Poziom
różne : od B1 do C1
Łączny czas całego kursu
60 lub 90
Czas kursu w semestrze
30 lub 45
Spotkań w tygodniu
1
Czas jednego spotkania
60 lub 90

Przejdź do formularza zapisów Zgłoś się on-line na ten kurs lub dobierz inne podczas rejestracji.