CPE-Cambridge Certificate of Proficiency

C2 exam

POZIOM MISTRZOWSKI                                                                                  

Dla osób z biegłą znajomością języka w zakresie wszystkich umiejętności.

Wymagana umiejętność swobodnego i precyzyjnego wyrażania treści o wysokim poziomie abstrakcji z użyciem zaawansowanego słownictwa, także specjalistycznego.

Od kandydata oczekuje się znacznej idiomatyczności języka, znajomości kolokwializmów, zróżnicowania stylu, wysokiej poprawności i swobody wypowiedzi w mowie i piśmie.

Program obejmuje intensywny trening egzaminacyjny   w zakresie jego czterech części.

Egzamin próbny —  MOCK EXAM  -  pozwala optymalnie wybrać termin sesji egzaminacyjnej  

Osoba znająca język na poziomie C2 - Mastery jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety kandydatom na kierunki humanistyczne.

CPE jest uznawany za egzamin wstępny z j. angielskiego przy rekrutacji na wszystkie brytyjskie uniwersytety, oraz większość uczelni poza Wielką Brytanią.

Jest również uznawany przez większość instytucji gospodarczych na świecie i najbardziej wymagających pracodawców.

*Przyjmuje się, że przygotowanie do egzaminu CPE zajmuje od 1000 do 1200 godzin nauki.

O egzaminie czytaj więcej na Cambridge Examinations


Poziom
C2 - Mastery CEF
Łączny czas całego kursu
90
Czas kursu w semestrze
45 godzin
Spotkań w tygodniu
1
Czas jednego spotkania
135 min

Przejdź do formularza zapisów Zgłoś się on-line na ten kurs lub dobierz inne podczas rejestracji.