FCE - Cambridge First

B2 exam

Kurs certyfikacyjny dla osób mogących się pochwalić kompetencją językową na mocnym średniozaawansowanym poziomie.

Jest tak zaplanowany, aby ugruntować dotychczasową wiedzę i rozwinąć umiejętności językowe we wszystkich jego aspektach: mówieniu, pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu. 

Osią kursu jest intensywny trening technik egzaminacyjnych wraz z możliwością spróbowania swoich sił  podczas egzaminu próbnego - MOCK EXAM — aby podjęcie decyzji o zapisie na egzamin właściwy odbyło się w optymalnym czasie i gwarantowało pożądany sukces. 

Ta informacja, wraz z rekomendacją doświadczonego wykładowcy, pozwala zaplanować, np. w razie potrzeby, dodatkowe zajęcia w ramach treningowego  FCE INTENSIVE — krótkiego coweekendowego kursu na ok. 2 miesiące przed egzaminem i wybrać datę sesji egzaminacyjnej.

Międzynarodowy Certyfikat FCE  jest potwierdzeniem znajomość języka dla celów dalszej edukacji i jest honorowany w uczelniach zagranicznych, przy kwalifikacji na staże i stypendia

Również w sytuacjach zawodowych, firmy chetnie widzą pracowników mogących poświadczyc swoje komptencje na poziomie tzw. samodzielności/INDEPENDENT USER

W przybliżeniu zakłada się,  iż do egzaminu można przystąpić po ok. 600 godzin nauki.

O egzaminach czytaj więcej na Cambridge Examinations/FCE.


Poziom
B2 - Independent User CEF
Łączny czas całego kursu
120 godzin lub 90 godzin
Czas kursu w semestrze
60 godzin lub 45 godzin
Spotkań w tygodniu
2 razy lub 1 raz na tydzień
Czas jednego spotkania
90 min (2x45) lub 135 min (3x45)

Przejdź do formularza zapisów Zgłoś się on-line na ten kurs lub dobierz inne podczas rejestracji.