Intermediate

B1

Dla osób, które już potrafią w miarę skutecznie porozumiewać się w licznych, acz typowych sytuacjach życia codziennego, lecz chcą znacznie wzbogacić zasób słownictwa i frazeologii, pogłębić znajomość gramatyki i poprawić swobodę i płynność mówienia.

Kurs pozwala na rozumienie typowych wątków rozmowy dotyczących spraw i zdarzeń w domu, pracy, podróży, banku, restauracji, sklepie, urzędzie i u lekarza.

Pozwala na tworzenie prostych, spójnych i poprawnych gramatycznie wypowiedzi, komunikowanie potrzeb fizjologicznych i emocjonalnych, opisywanie zdarzeń i stanów emocjonalnych, komentowanie bieżących zdarzeń, dyskutowanie o gustach i zainteresowaniach, formułowanie opinii i ich uzasadnianie - trafne i poprawne zachowania językowe, także w bardziej skomplikowanych sytuacjach życia codziennego i w pracy.

Po ukończeniu poziomu B1/Threshold, można zacząć myśleć o przygotowaniu - w dwuletnim cyklu - do jednego z egzaminów Cambridge, aby uzyskać międzynarodowy Certyfikat języka ogólnego lub specjalistycznego poświadczający znajomość języka na poziomie Upper-Intermediate/ Independent User.

Uwaga!  Jesteśmy elastyczni i proponujemy kurs raz lub dwa razy w tygodniu, co więcej mamy w ofercie same KONWERSACJE na poziomie Intermediate. Można je wybrać jako dodatek do każdego z kursów, lub jako niezależny kurs bez innych zobowiązań.

Porozmawiaj z naszymi Konsultantami  - doradzą wybór najodpowiedniejszej opcji.


Poziom
B1
Łączny czas całego kursu
120 lub 90 lub 60 godzin
Czas kursu w semestrze
60 lub 45 lub 30 godzin
Spotkań w tygodniu
2 razy lub 1 raz w tygodniu
Czas jednego spotkania
90 (2x45) lub 135 (3x45) min

Przejdź do formularza zapisów Zgłoś się on-line na ten kurs lub dobierz inne podczas rejestracji.